2019-11-21 Get company information using GUS BIR API

2 minute read

Powershell function to get company data by Vat Registration Number (NIP) from Polish GUS BIR API

Created for BIR version 1.1.
Used actions: Zaloguj, Wyloguj, DaneSzukajPodmioty
Url of API: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc
You need to register at GUS to get your API key.

PS C:\> Get-BIRCompanyData -VATNumber 5270103391 -Key 'YourPrivateKey'

Regon            : 010016565
Nip             : 5270103391
StatusNip          : 
Nazwa            : MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wojewodztwo         : MAZOWIECKIE
Powiat           : m. st. Warszawa
Gmina            : Włochy
Miejscowosc         : Warszawa
KodPocztowy         : 02-222
Ulica            : Aleje Jerozolimskie
NrNieruchomosci       : 195A
NrLokalu          : 
Typ             : P
SilosID           : 6
DataZakonczeniaDzialalnosci :  

Full code on GitHub

PARAMETER VATNumber

Polish Vat Registration Number.
All non-digit characters are removed
Example: PL123-45-67-890 => 1234567890
Can be a single number or an array
Example:

$Vat = 1234567890, 2345678901   
Get-BIRCompanyData -VATNumber $Vat -TestMode   
(returns two records)

PARAMETER Key

API Key.
To get an API key you need to register -> https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi#menu2

PARAMETER TestMode

Runs query in test mode using URL https://wyszukiwarkaregontest.stat.gov.pl/wsBIR/UslugaBIRzewnPubl.svc and test API key

PARAMETER DelayBetweenRequests

Delay between requests in ms.
Info about current limitation in requests -> https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi#menu3

EXAMPLE 1

Runs query in test mode

PS C:\> Get-BIRCompanyData -VATNumber 5270103391 -TestMode

Regon            : 010016565
Nip             : 5270103391
StatusNip          : 
Nazwa            : MICROSOFT SPÓŁKA Z O.O.
Wojewodztwo         : MAZOWIECKIE
Powiat           : m. st. Warszawa
Gmina            : Włochy
Miejscowosc         : Warszawa
KodPocztowy         : 02-222
Ulica            : ul. Test-Krucza
NrNieruchomosci       : 195A
NrLokalu          : 
Typ             : P
SilosID           : 6
DataZakonczeniaDzialalnosci : 
MiejscowoscPoczty      : Warszawa

EXAMPLE 2

PS C:\> Get-BIRCompanyData -VATNumber 5270103391 -Key 'YourPrivateKey'

Regon            : 010016565
Nip             : 5270103391
StatusNip          : 
Nazwa            : MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wojewodztwo         : MAZOWIECKIE
Powiat           : m. st. Warszawa
Gmina            : Włochy
Miejscowosc         : Warszawa
KodPocztowy         : 02-222
Ulica            : Aleje Jerozolimskie
NrNieruchomosci       : 195A
NrLokalu          : 
Typ             : P
SilosID           : 6
DataZakonczeniaDzialalnosci :  

EXAMPLE 3

PS C:\> Get-BIRCompanyData -VATNumber 5270103391, 525-23-44-078 -TestMode

Regon            : 010016565
Nip             : 5270103391
StatusNip          : 
Nazwa            : MICROSOFT SPÓŁKA Z O.O.
Wojewodztwo         : MAZOWIECKIE
Powiat           : m. st. Warszawa
Gmina            : Włochy
Miejscowosc         : Warszawa
KodPocztowy         : 02-222
Ulica            : ul. Test-Krucza
NrNieruchomosci       : 195A
NrLokalu          : 
Typ             : P
SilosID           : 6
DataZakonczeniaDzialalnosci : 
MiejscowoscPoczty      : Warszawa

Regon            : 140182840
Nip             : 5252344078
StatusNip          : 
Nazwa            : GOOGLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wojewodztwo         : MAZOWIECKIE
Powiat           : m. st. Warszawa
Gmina            : Śródmieście
Miejscowosc         : Warszawa
KodPocztowy         : 00-113
Ulica            : ul. Test-Krucza
NrNieruchomosci       : 53
NrLokalu          : 
Typ             : P
SilosID           : 6
DataZakonczeniaDzialalnosci : 
MiejscowoscPoczty      : Warszawa

https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi

Leave a Comment